آرشیو برچسب: مراقب باشید! شیاطین آزاد می شوند

مراقب باشید! شیاطین آزاد می شوند

یکی دیگر از اعمال این روز، آمادگی برای دخول ماه شوال و آزادی شیطان ها از بند و زنجیر است؛ زیرا هر کس به روایات صاحب نبوت و اسرار آن آگاهی داشته و به آثار و انوار آن ها رهنمون گردد، زندانی شدن شیطان ها در اول ماه رمضان و اینکه در پایان ماه رمضان شیاطین آزاد می شوند و ...

ادامه مطلب »
theme