آرشیو برچسب: قطره ای از شراب محبت

قطره ای از شراب محبت

/ قطره ای از شراب محبت عرفان جوانی زیبا دست از دنیا بداشته بود . یاران او را گفتند چرا از دنیا نصیبی بر نداری ؟ گفت : اگر کسی از شما بشنود که من با عجوزی فرتوت وصلت کرده ا م، چه می گویید ؟ ناچار می گویید دریغا چنین جوانی که سر به چنین پیرزنی فرود آورده و ...

ادامه مطلب »
theme