آرشیو برچسب: در برخی از روایات و کلمات بزرگان شباهت های نام امام مهدی (ع) با پیامبران و اوصیای الهی به تصویر کشیده شده است، که یکی از آنها صلوات منسوب به حکیم ربانی، خواجه نصیرالدین طوسی(ره) است.

صلوات منسوب به حکیم ربانی خواجه نصیرالدین طوسی

صلوات خواجه نصیر طوسی امام مهدی(عج) وارث همه ی انبیا و اولیا و عصاره ی فضایل همه ی آنهاست. هر آنچه خوبی در اولین و آخرین، وجود داشته؛ همه در وجود شریف آن حضرت متجلّی شده و ایشان را آینه ی تمام نمای حق ساخته است. در برخی از روایات و کلمات بزرگان شباهت های نام امام مهدی (عج) با ...

ادامه مطلب »
theme