آرشیو برچسب: جنین شناسی

تشریح حالات جنین و طفل شیرخوار (امبریولوژی)

تشریح جنین و طفل شیرخوار توسط امام جعفر صادق (ع) ( توضیح اینکه: اکثر این مباحث را علوم نوین پزشکی در عصر حاضر بدان پی برده است!) آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیاء، آن جگرگوشه انبیاء، آن وصی علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق: جعفر الصادق رضی ...

ادامه مطلب »
theme