آرشیو برچسب: مجراهایی که برای جریان خون می باشد

تشریح جریان و گردش دوری خون در بدن

تشریح جریان و گردش دوری خون در بدن توسط امام جعفر صادق (ع) ( توضیح اینکه: اکثر این مباحث را علوم نوین پزشکی در عصر حاضر بدان پی برده است!) آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیاء، آن جگرگوشه انبیاء، آن وصی علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق: ...

ادامه مطلب »
theme