آرشیو برچسب: فرق سلوک عقلي و عرفاني

فرق سلوک عقلی و عرفانی

فرق سلوک عقلی و عرفانی چیست؟ انسان به طور کلی دارای سه گونه هویت است. ۱٫ هویت بشری که در عرصه حیات طبیعی شکل می گیرد و توسط نفس مدیریت می شود. ۲٫ هویت انسانی که در عرصه حیات عقلانی و توسط نیروی عقل رشد می کند. ۳٫ هویت الهی که در عرصه حیات عرفانی و قلب پرورش می یابد. هویت ...

ادامه مطلب »
theme