آرشیو برچسب: برزخی

داشتن چشم برزخی

داشتن چشم برزخی داشتن چشم برزخی با ختم چهل روز و مانند آن امکان پذیر نیست. این توان نیازمند یک عمر بندگی خدا است که در این صورت امکان دارد خدای متعال به بنده اش این امکان و توان را بدهد یا ندهد چون بستگی به خواست خدا دارد. داشتن چشم برزخی کرامت است و کرامت معلول ولایت است و ...

ادامه مطلب »
theme