آرشیو برچسب: آداب

پرخوری و پرخوابی ، جان را فاسد می کنند و زیانبارند

رسول خدا (ص) می فرماید: خود را از غذا سیر نکنید، زیرا نور معرفت در دل هایتان خاموش می شود و هر کس با شکم سبک نماز شب بخواند حورالعین پیرامونش می مانند؛ نیز فرمودند: دل هایتان را با پرخوری و پرنوشی نمیرآنید، زیرا دل ها مانند زراعت اند که آب بسیار آن ها را نابود می کند. همچنین فرمود: ...

ادامه مطلب »
theme