پنجمین منزل در عرفان اسلامی (تفکر)

سلام و درود خدا و فرشتگان خدا بر شما عارفان

بدایات (آغازها) – تفکر : (پنجمین منزل در عرفان اسلامی )

خداوند بزرگ می فرماید : (با دلایل روشن ( معجزات ) و کتاب های پندآموز آسمانی ( آنان را فرستادیم ) و به سوی تو نیز این ذکر ( قرآن ) را فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را که به سوی آنها نازل شده روشن کنی و باشد که بیندیشند. “آیه ۴۴ سوره نحل : بِالْبَیِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُون “)

تفکر

(تفکر) و اندیشیدن، یعنی طلب بصیرت و آگاهی بر مجهولاتی که در پی آنی، و آن سه گونه است:

۱-      اندیشیدن در یگانگی خدا، یعنی فرو رفتن در دریای ژرفناک انکار که جز به نور کشف و علم ظاهر، نمی توان از گرداب آن رهایی جست.

۲-      اندیشیدن در صفات الهی و لطایف آفرینش، و این همچون آبی است که کشتزار حکمت را سیراب می سازد.

۳-      اندیشیدن در معانی رفتار و احوال الهی، و این همان چیزی است که پیمودن راه حقیقت را آسان می سازد.

التماس دعا-سیدعارف

منبع : تا ملکوت (شرح منازل السائرین )

تذکر: استفاده از منابع مطالب و منابع عکس در این سایت دلیل بر تایید آن سایت ها نیست.

 

theme