عرفان حقیقی چیست؟

عرفان حقیقی چیست؟

عرفان اسلامی چیزی جز همان راهبرد اسلام و شیعه برای کمال انسان نیست. این راهبرد آمیزه ای از توحید و خداپرستی بعلاوه ولایت و پیروی معصومین علیهم السلام است.

عرفان

بنابراین عرفان حقیقی بر اساس توحید و عبودیت و بندگی خداوند و ولایت معصومین (ع) بنیان گذاری شده است. منبع شناخت آن هم قرآن کریم و روایات معصومین (ع) است.

در قرآن کریم هم توحید نظری یعنی یگانگی خالق و رب و معبود و رازق و مالک، آموزش داده شده است هم توحید عملی و روش بندگی خداوند. یعنی هم اشاره به مبدا واحد هستی و اینکه همه چیز از خدا است می نماید و هم به بندگی خدای واحد فرا می خواند و هدف زندگی را بندگی خداوند معرفی می کند و از بندگی غیر خدا پرهیز می دهد.
موضوع عرفان و روح دین توحید است که باید آنرا از قرآن و روایات معصومین علیهم السلام فراگرفت.

از نظر تاکتیکی این راه در دو مقطع تقویت عقلانیت و طی مسیر عقلانی و بعد مقطع عشق و عرفان طی می شود. یعنی ابتدا انسان با تحصیل علم و آگاهی دینی و تقویت باورها به اصلاح اخلاق و عمل خود پی می برد و بنده خدا می شود، در حد ترک گناه و عمل به واجبات، و بعد وارد وادی عشق و عرفان و ریاضت و مستحبات می شود و به توحید و فنای فی الله می رسد.

تذکر: استفاده از منابع مطالب و منابع عکس در این سایت دلیل بر تایید آن سایت ها نیست.

theme