داشتن چشم برزخی

داشتن چشم برزخی

داشتن چشم برزخی

منبع عکس: askquran.ir

داشتن چشم برزخی با ختم چهل روز و مانند آن امکان پذیر نیست. این توان نیازمند یک عمر بندگی خدا است که در این صورت امکان دارد خدای متعال به بنده اش این امکان و توان را بدهد یا ندهد چون بستگی به خواست خدا دارد.

داشتن چشم برزخی کرامت است و کرامت معلول ولایت است و رسیدن به مقام ولایت تنها از طریق عبادت امکان پذیر می باشد. البته اگر کسی بنده خالص خدا بود آنگاه اذکار و ختم ها برایش نافع است و قدرت علمی و عملی او را افزایش می دهد.

دوست محترم بهتر است بدانیم که چرا خدای متعال به بندگان کرامت می دهد و چه می شود که به انسان کرامتی همچون طی الارض و چشم برزخی اعطاء می شود. و سپس بدانیم که آیا ما هم می توانیم مثل آنها باشیم؟ چگونه؟

این کرامات را خدا به هر بنده ای اعطا نمی کند و به کسانی هم که اعطا کرده آنها هرگز از خدا نخواسته اند که به آنها این کرامات را اعطا کند یعنی هدفشان رسیدن به این چیزها نبوده بلکه هدفشان رسیدن به حقیقت انسانیت و انفصال کامل از عالم حیوانی بود. لذا در رسیدن به این امور از کوچکترین تلاش هائی دریغ نکرده اند و چه تلخی ها و سختی هائی را به جان نخریده اند و چه آسایش ها و راحتی هایی حتی مباح و حلال را برای خودشان حرام نکرده اند.

داشتن چشم برزخی

منبع عکس: shams-e-tabrizi-khoy.blogspot.com

دوست عزیز هیچ کسی از عرفای اهل کرامات، هدفشان کرامات نبوده بلکه برای دوری از دنیا و توجه کامل به خدای متعال این کارها را انجام می دانند و خدای متعال آنها را در مقابل این کارهای محرم راز خودش قرار داده و آنها را مسلح به اموری کرده که دیگران از آن برخوردار نبوده اند چرا که آنها نمی خواستند دنیائی و مادی باشند و می خواستند با روحشان به عالم غیب سفر کنند و چون دنیا مانع این سفر بود از دنیا فاصله می گرفتند تا بتوانند به راحتی پرواز کنند و هر کسی به عالم غیب متصل شد انسانی غیبی می شود یعنی می تواند از دل انسان ها خبر دهد، می تواند طی الارض کند، می تواند با امام زمان هر لحظه که بخواهد مرتبط شود.

شهید مطهری در کتاب آزادی معنوی می فرماید: نه تنها رابطه انسان با بدن خود به اینجا منتهى می شود که، روح از بدن مستقل شود و نیاز خودش را از بدن سلب کند، بلکه می رسد به مرحله اى که هر تصرفى که بخواهد، در بدن خودش می کند. حتى این قدرت را پیدا می کندجلو حرکت قلب خودش را یک ساعت بگیرد و نمیرد، قدرت پیدا می کند دو ساعت نفس نکشد و نمیرد، قدرت پیدا می کند که با همین بدن طىّ الارض کند؛ که این اثر عبادت است.

آری این در اثر عبادت و دوری از گناه است. شما هم اگر بخواهید چنین باشید باید قدم اول تان ترک گناه باشد باید به مرحله عصمت عملی و از آن بالاتر عصمت فکری برسید و حتی فکر گناه هم در ذهن نداشته باشید و هرگز از خیالاتتان گناه رد نشود. تا در اثر آن طهارت پیدا نموده و محرم راز الهی شوید که در آن صورت می توانید طی الارض سهل است طی السماوات داشته باشید و از زمین و زمان خبر بدهید. چشم برزخی سهل است چشم غیب الغیوبی می توانید داشته باشد که با آن ملائکه را ببینید. در احوالات میرزا جواد آقای ملکی تبریزی نقل کرده اند که وی با تعویض ملائکه شب با صبح وقت اذان صبح را می فهمید یعنی نه به آسمان نگاه می کرد و نه به ساعت. بلکه ملائک را می دید. التماس دعا

منبع:http://akhlagh.porsemani.ir

تذکر: استفاده از منابع مطالب و منابع عکس در این سایت دلیل بر تایید آن سایت ها نیست.

theme