جدول اخلاقی فضایل

 

 

 جدول اخلاقی فضایل را با کلیک بر روی آن دانلود نموده و تحت نظر استاد عرفان آن را انجام دهید

 

4

یا رب فرج امام ما را برسان

آن صاحب انتقام ما را برسان

گر دیده ی ما لایق دیدارش نیست

بر حضرت او سلام ما را برسان

theme